OK
rsir

پروژه های انجام شده :

 • پروژه زیرسازی قطعات 1و2و3 راه آهن غرب کشور
 • پروژه عملیات خاکبرداری، خاکریزی و بتن ریزی مربوط به مسیر فلر در پروژه پالایشگاه فاز 14 منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی
 • باند دوم قطعات 3و4 محور شهریار- اشتهارد- بوئین زهرا
 • پروژه قطعه یک راه آهن مراغه- ارومیه
 • پروژه قطعه دوم محور مهنه گناباد
 • پروژه محور فیض آباد- بجستان قطعه اول
 • پروژه زیرسازی قطعه یک واریانت راه آهن 2 خطه سمنان- دامغان
 • پروژه قطعه اول باند دوم بزرگراه سبزوار- نیشابور
 • پروژه ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه تبریز
 • پروژه شبکه ارتباطی و تاسیسات زیربنائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پروژه شبکه ارتباطی و تاسیسات زیربنائی دانشگاه فردوسی مشهد
 • پروژه زیرسازی و آسفالت شهرهای خراسان
 • پروژه پوشش کانال قره خان
 • پروژه ساختمانهای مجتمع مخابراتی زابل
 • پروژه محوطه سازی و تاسیسات جنبی شهرک ربط سردشت
 • پروژ ساختمان مرکز بهداشت درجه یک شیراز
 • پروژه راه ایرج به اسکندر آباد قطعه 1 اسفراین
 • پروژه قطعه 2 راه ایرج به اسکندرآباداسفراین جمعاٌ 42 کیلومتر
 • پروژه دیوار ساحلی زرینه رود میاندوآب
 • پروژه آماده سازی زعفرانیه 2 تبریز
 • پروژه قطعه 4 راه اهر- هوراند
 • پروژه راه بجستان به فردوس به طول52 کیلومتر
 • پروژه آموزشکده کشاورزی میاندوآب

پروژه های در دست اجرا:

 • پروژه قطعه 11 راه آهن شیراز- بوشهر- عسلویه
 • پروژه قطعه دوم راه اصلی قوچان- بام
 • پروژه قطعه 4 بزرگراه خواجه- ورزقان
 • پروژه طراحی، تأمین و اجرای دوخطه کردن راه آهن محور نظرآباد- شمسی (EPC)
 • پروژه احداث قطعه سوم باند دوم محور دیهوک- راور (EPC)
 • پروژه قطعه سوم باند دوم بزرگراه یزد- بافق

تصاویر پروژه ها