OK
rsir
rah sazi iran

زمینه های فعالیتی

زمینه های اصلی و تجربیات این شرکت در خصوص اجرای انواع پروژه های راهسازی (پل- تونل- زیرسازی آسفالت) راه آهن (زیرسازی- بالاست)، سد سازی، تونل، ابنیه سبک، ابنیه صنعتی، پروژه انتقال آب، گاز، نفت می باشد. شرکت راهسازی ایران بالاترین درجه بندی طراحی و سیستم مدیریتی را در زمینه های حمل و نقل، ساختمان، نصب تأسیسات آبی را کسب نموده و از زمان تأسیس آن ضمن استفاده از سیستم مدیریتی مدرن همیشه در جهت بالا بودن و استفاده از استانداردهای بین المللی بوده و در شرایط بحرانی از سیستم مدیریتی بحران استفاده می نماید.
این شرکت در سیستم های اجرائی پروژه ها در طراحی و اجرا در پروژه ها از سیستم های مختلف EP، EPCF، EPC استفاده می نماید.